[Review] Hợp đồng môi giới thương mại tổng hợp

[Review] Hợp đồng môi giới thương mại tổng hợp.

Hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng tư vấn và liên kết. Hợp đồng môi giới thương mại là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác thống nhất của những bên về việc cung ứng và nhận những thông tin môi giới nhằm mục đích mục tiêu sử dụng trong kinh doanh thương mại. Bản chất của môi giới là sự liên kết những bên có nhu yếu tương thích lại với nhau một cách thuận tiện, bên môi giới sẽ không trực tiếp tham gia và những quan hệ phát sinh sau này cũng như không chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới tranh chấp của những bên nếu có thỏa thuận hợp tác. Việc môi giới thương mại tương đối phổ cập bởi hiệu suất cao đem lại của hoạt động giải trí này là thôi thúc quy trình tiêu thụ loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Bối cảnh liên tục dùng tới Hợp đồng môi giới thương mại là trong nghành nghề dịch vụ môi giới bất động sản, lao động và việc làm, nghành du lịch và những mô hình lưu trú, nghỉ ngơi, khách sạn .

1. Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số : … … … / HĐMG– Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .– Căn cứ nhu yếu nguyện vọng của hai bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2014, tại trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU: Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU

Địa chỉ : Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Q. HĐ Hà Đông, thành phố TP.HN, Nước TaMã số thuế : 0106083045

Đại diện            : Ông NGUYỄN TRUNG THÔNG

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ BẢO TỒN SINH THÁI BẾN EN

Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố 1, thị xã Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Nước TaMã số thuế : 2801408933

Đại diện            : Ông NGUYỄN TÀI THẮNG

Chức vụ : quản trị Hội đồng quản trị

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B

Sau khi luận bàn, đàm đạo hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và pháp luật sau :

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Bên B nhờ bên A tìm và tinh lọc nguồn vốn khả dụng để Bên B triển khai hoạt động giải trí xin vay tương hỗ cho việc làm kinh doanh thương mại của mình .

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

 1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [……. %] trên tổng giá trị hợp đồng vay mà bên B ký kết.
 2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 3. Việc thanh toán được chia làm 02 lần.
 • Lần thứ nhất: …………………… đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng này coi như tiền đặt cọc để các bên thực hiện thỏa thuận.
 • Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B ký kết được hợp đồng vay vốn với nguồn vốn mà Bên A tìm được.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

 1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm kiếm bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác…
 2. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho Bên B mọi vấn đề có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.
 3. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục với bên thứ 3, các chi phí phát sinh từ hoạt động này được coi là chi phí ngoài hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.
 4. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì số tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật sẽ thuộc về Bên A. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường 100% những tổn thất thực tế (nếu có).

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp

 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
 2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau khi hợp đồng này chấm dứt hiệu lực đó. Hai bên có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
 2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                  Tổng Giám Đốc                                                 Chủ tịch Hội đồng quản trị

( Ký tên, đóng dấu ) ( Ký tên, đóng dấu )

 

        NGUYỄN TRUNG THÔNG                                     NGUYỄN TÀI THẮNG

2. Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HÓA

Số : … / …Căn cứ :– Bộ luật dân sự năm ngoái ;– Luật thương mại 2005 ;– Các văn bản hướng dẫn khác ;– Nguyện vọng và ý chí của những bên .Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm :

A. Bên A (Bên tư vấn, môi giới)

Công ty:

– Trụ sở chính :– Số điện thoại cảm ứng :– Mã số thuế :– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Chức vụ :

B. Bên B (Bên được tư vấn, môi giới)

Công ty:

– Trụ sở chính :– Số điện thoại thông minh :– Mã số thuế :

– Người đại diện theo pháp luật:                                     Chức vụ:

Hôm nay, ngày …, hai bên cùng thống nhất và ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa với các điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A phân phối dịch vụ tư vấn và môi giới sản phẩm & hàng hóa thuộc chiếm hữu của Bên B cho Bên B ;2. tin tức sản phẩm & hàng hóa :– Loại hàng :– Kiểu dáng :– Giá :– Tính chất :– Một số quan tâm khác ( nếu có ) :

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Bên A tư vấn, góp phần quan điểm trong mọi yếu tố tương quan đến việc bán sản phẩm & hàng hóa khi Bên B có nhu yếu và nhận thù lao ;2. Bên A nhận chuyển nhượng ủy quyền của Bên B để trình làng và tiếp thị sản phẩm & hàng hóa đến người mua và nhận thù lao ;3. Bên B cung ứng mọi thông tin, sách vở đúng chuẩn và không thiếu để Bên A hoàn thành việc làm một cách hiệu suất cao nhất ;4. Đối với dịch vụ tư vấn, mức thù lao được tính bằng số lần tư vấn ; hai bên thống nhất mức giá … VNĐ / lần tư vấn ;5. Đối với dịch vụ môi giới, mức thù lao được tính bằng phí môi giới + hoa hồng ; phí môi giới là … VNĐ và mức hoa hồng được hai bên thống nhất là … % giá trị đơn hàng ;6. Bên A môi giới sản phẩm & hàng hóa theo đúng thông tin Bên B phân phối và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi trường hợp phân phối thông tin xô lệch đến người mua ;7. Bên A chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm ra mắt và tiếp thị sản phẩm & hàng hóa đến người mua, phân phối thông tin người mua có nhu yếu cho Bên B ; Những yếu tố về mua và bán sản phẩm & hàng hóa và giao kết hợp đồng với người mua thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B ;8. Bên A không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những yếu tố về khiếu nại và chất lượng mẫu sản phẩm sau khi bán ra .

Điều 3: Thanh toán

1. Đối với dịch vụ tư vấn, Bên B thanh toán giao dịch cho Bên A ngay sau mỗi lần tư vấn ;2. Đối với dịch vụ môi giới, ngày giao dịch thanh toán được cố định và thắt chặt vào ngày 10 hàng tháng với số tiền giao dịch thanh toán là phí môi giới và hoa hồng của tháng trước đó ;3. Trong mọi trường hợp chậm giao dịch thanh toán, Bên B phải thông tin bằng văn bản trước cho Bên A và thời hạn chậm giao dịch thanh toán không quá … ngày ;4. Trong trường hợp Bên B chậm giao dịch thanh toán quá … ngày, BeenB phải thanh toán giao dịch thêm sãi suất trên mỗi ngày chậm thanh toán giao dịch, lãi suất vay này được tinh theo ngân hàng nhà nước …, cũng như chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh từ việc chậm thanh toán giao dịch .

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên A

1. Thực hiện việc làm tư vấn, môi giới và nhận thù lao ; trong nghĩa vụ và trách nhiệm môi giới, chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm về việc môi giới mẫu sản phẩm và ra mắt người mua cho Bên B mà không triển khai những thủ tục pháp lý về sau. Tại thời gian Bên B giao kết hợp đồng với người mua do bên A ra mắt, Bên B thừa nhận Bên A đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm môi giới mà không có lỗi hay sai sót gì xảy ra .2. Được phân phối tài liệu, hồ sơ đúng mực tương hỗ cho việc tư vấn, môi giới ;3. Không được bật mý, cung ứng thông tin làm phương hại đến quyền lợi của Bên B ;4. Đảm bảo truyền tải đúng thông tin Bên B phân phối đến người mua và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với những hành vi gian dối ;5. Không được tham gia triển khai hợp đồng giữa những bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới ;6. Cập nhật quy trình tiến độ triển khai việc làm theo ngày cho Bên B ;

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được ra mắt, tiếp thị loại sản phẩm và cung ứng list người mua có nhu yếu ;2. Cung cấp đầu đủ thông tin mẫu sản phẩm và chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý so với sản phẩm & hàng hóa của mình ;3. Thanh toán phí tư vấn, môi giới và Phần Trăm hoa hồng tương ứng như thỏa thuận hợp tác, không thiếu và đúng thời hạn cho Bên A ;4. Tự thực hiện và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thủ tục mua và bán mẫu sản phẩm và xử lý những tranh chấp ( nếu có ) sau này .

Điều 6: Bồi thường thiệt hại

1. Mọi tổn thất về vật chất cũng như niềm tin chứng tỏ được của một bên mà nguyên do do lỗi của bên còn lại, được coi là thiệt hại ;2. Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường những tổn thất của bên bị thiệt hại ;3. Mức phạt bồi thường không vận dụng cho những trường hợp bất khả kháng .

Điều 7: Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và chấm hết hiệu lực hiện hành sau khi hai bên đã hoàn tất những nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng ;2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý ngang nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ

500.000đ

 

( Giao kết quả ngay lập tức sau 24 h )

— Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG Thời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại 24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa 24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt 24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản 24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế 24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng 24h
Hợp đồng lắp đặt 24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR 24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển 24h
Hợp đồng dịch vụ 24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế 24h
Hợp đồng thuê khoán 24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu 24h
Hợp đồng xây dựng/thi công 24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án 24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng 24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi 24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản 24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần 24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản 24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ 24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền 24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên 24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh 24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu 24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh 24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu 24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu 24h
Hợp đồng đầu tư 24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền 24h
Hợp đồng lao động 24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo 24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ 24h
Hợp đồng đặt cọc 24h
Hợp đồng ủy quyền 24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được update những mẫu Hợp đồng cụ thể, rất đầy đủ nhất. Tất cả những loại hợp đồng kinh tế tài chính ; hợp đồng dân sự ; hợp đồng thương mại ; hợp đồng mua và bán ; hợp đồng dịch vụ ; hợp đồng kinh doanh thương mại đều được kiến thiết xây dựng dựa trên những lao lý về hợp đồng mới nhất địa thế căn cứ vào những kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ .Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận hợp tác của những bên nằm trong hiên chạy pháp lý được cho phép. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, hoàn toàn có thể sử dụng làm địa thế căn cứ xử lý mọi tranh chấp sau này và tham gia những thủ tục hành chính, khởi kiện, tìm hiểu hợp pháp .

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho người mua mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi phân phối những dịch vụ như kiểm tra, nhìn nhận hợp đồng ; tùy chỉnh pháp luật theo nhu yếu thực tiễn ; xử lý những tranh chấp về hợp đồng ; tư vấn giải quyết và xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác .

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời hạn tiếp đón là 24/7, ship hàng người mua là niềm hạnh phúc của chúng tôi .

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Bài viết liên quan
0914 777 332