[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp

[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp. Thuế sử dụng đất là một khoản nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà người sử dụng đất phải nộp hàng năm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp. Dưới đây là đối tượng người tiêu dùng, cách tính và hạn nộp thuế sử dụng đất .

1. Thuế sử dụng đất là gì?

* Khái niệm

Thuế sử dụng đất là một khoản nộp vào ngân sách nhà nước mà người sử dụng đất thực hiện trong quá trình sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế.

* Phân loại

Thuế sử dụng đất gồm : Thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp .

* Kỳ khai, nộp thuế

Căn cứ điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 8 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP, thuế sử dụng đất là loại thuế khai theo năm .Lưu ý : Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khai thuế theo năm so với từng thửa đất và khai tổng hợp so với đất ở trong trường hợp có quyền sử dụng đất so với nhiều thửa đất cùng một Q., huyện hoặc tại nhiều Q., huyện trong cùng một địa phận cấp tỉnh. Người nộp thuế không phải khai tổng hợp so với những trường hợp sau :- Người nộp thuế có quyền sử dụng đất so với một thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một Q., huyện nhưng tổng diện tích quy hoạnh đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất .- Người nộp thuế có quyền sử dụng đất so với nhiều thửa đất ở tại những Q., huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích quy hoạnh những thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất .

[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp
[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp

2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

2.1. Đối tượng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 1 Nghị định 74 – CP, tổ chức triển khai, cá thể sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, gồm :- Các hộ mái ấm gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá thể .- Các tổ chức triển khai, cá thể sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu yếu công ích của xã .- Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản gồm có nông trường, lâm trường, xí nghiệp sản xuất, trạm trại và những doanh nghiệp khác, cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, tổ chức triển khai xã hội và những đơn vị chức năng khác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản .

2.2. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

– Người sử dụng đất nông nghiệp Giao hàng nghiên cứu và điều tra, sản xuất thử nghiệm ; diện tích quy hoạnh đất trồng cây hàng năm có tối thiểu một vụ lúa trong năm ; diện tích quy hoạnh đất làm muối .Diện tích được miễn thuế : Toàn bộ diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp Giao hàng điều tra và nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm ; diện tích quy hoạnh đất trồng cây hàng năm có tối thiểu một vụ lúa trong năm ; diện tích quy hoạnh đất làm muối .Diện tích đất trồng cây hàng năm có tối thiểu một vụ lúa trong năm gồm có diện tích quy hoạnh đất có quy hoạch, kế hoạch trồng tối thiểu một vụ lúa trong năm hoặc diện tích quy hoạnh đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tiễn có trồng tối thiểu một vụ lúa trong năm .- Hộ nghèo được giao hoặc công nhận đất nông nghiệp .Xem chi tiết cụ thể : 3 trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệpThời gian được miễn thuế : Đến hết ngày 31/12/2025 .

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.1. Đối tượng thu thuế

Căn cứ Điều 3 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC, người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được pháp luật như sau :- Người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế :+ Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị .+ Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm :

. Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất.

. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế).

. Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất.

. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp
[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp
+ Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế như đất sử dụng vào mục tiêu công cộng, đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, … được những tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại .- Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế .- Người nộp thuế trong một số ít trường hợp đơn cử được pháp luật như sau :+ Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế .+ Người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác lập theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thoả thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế .+ Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được xử lý, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là địa thế căn cứ để xử lý tranh chấp về quyền sử dụng đất .+ Nếu nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện thay mặt hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó .+ Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh thương mại bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì pháp nhân mới là người nộp thuế .

+ Khi thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

+ Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản xây nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất cho những tổ chức triển khai, cá thể khác thì người nộp thuế là người nhận chuyển nhượng ủy quyền .

3.2. Đối tượng không chịu thuế

Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế gồm có :- Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng, gồm :+ Đất giao thông vận tải, thủy lợi gồm có đất sử dụng vào mục tiêu kiến thiết xây dựng khu công trình đường giao thông vận tải, cầu, cống, vỉa hè, đường tàu, đất thiết kế xây dựng kiến trúc cảng hàng không quốc tế, trường bay, gồm có cả đất nằm trong quy hoạch kiến thiết xây dựng cảng hàng không quốc tế, trường bay nhưng chưa thiết kế xây dựng do được phân kỳ góp vốn đầu tư theo từng quy trình tiến độ tăng trưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đất thiết kế xây dựng những mạng lưới hệ thống cấp nước ( không gồm có xí nghiệp sản xuất sản xuất nước ), mạng lưới hệ thống thoát nước, mạng lưới hệ thống khu công trình thủy lợi, đê, đập và đất thuộc hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông vận tải, bảo đảm an toàn thủy lợi .Việc xác lập đất thiết kế xây dựng kiến trúc cảng hàng không quốc tế, trường bay được thực thi theo lao lý tại Nghị định 83/2007 / NĐ-CP ngày 25/5/2007 về quản trị, khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay và những văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .+ Đất kiến thiết xây dựng khu công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, thể dục thể thao ship hàng quyền lợi công cộng gồm có đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, khu vui chơi giải trí công viên, vườn hoa, khu đi dạo cho trẻ nhỏ, trung tâm vui chơi quảng trường, khu công trình văn hoá, điểm bưu điện – văn hoá xã, phường, thị xã, tượng đài, bia tưởng niệm, kho lưu trữ bảo tàng, cơ sở hồi sinh tính năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma tuý, trại giáo dưỡng, trại hồi sinh nhân phẩm ; khu nuôi dưỡng người già và trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn vất vả .+ Đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động bảo vệ .+ Đất kiến thiết xây dựng khu công trình công cộng khác gồm có đất sử dụng cho mục tiêu công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn ; đất kiến thiết xây dựng kiến trúc sử dụng chung trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; đất thiết kế xây dựng khu công trình mạng lưới hệ thống đường dây tải điện, mạng lưới hệ thống mạng truyền thông online, mạng lưới hệ thống dẫn xăng, dầu, khí và đất thuộc hiên chạy dọc bảo vệ bảo đảm an toàn những khu công trình trên ; đất trạm điện ; đất hồ, đập thuỷ điện ; đất kiến thiết xây dựng nhà tang lễ, nhà hoả táng, lò hoả táng ; đất để chất thải, bãi rác, khu giải quyết và xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .Việc xác lập đất sử dụng cho mục tiêu công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn thực thi theo pháp luật tại Thông tư 06/2007 / TT-BTNMT và những văn bản sửa đổi, bổ trợ ( nếu có ) .- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm có đất thuộc nhà chùa, nhà thời thánh, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo và giảng dạy riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức triển khai tôn giáo, những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước được cho phép hoạt động giải trí .- Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang .- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng .

[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp
[Review] Thuế sử dụng đất: Đối tượng, cách tính và hạn nộp
– Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.
Trường hợp này, đất phải thuộc diện đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.

– Đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan, kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp .- Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh .- Đất phi nông nghiệp để kiến thiết xây dựng những khu công trình của hợp tác xã ship hàng trong nghành nghề dịch vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối ; đất tại đô thị sử dụng để kiến thiết xây dựng nhà kính và những loại nhà khác Giao hàng mục tiêu trồng trọt kể cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; đất kiến thiết xây dựng trạm, trại nghiên cứu và điều tra thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản ; đất thiết kế xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, kiến thiết xây dựng nhà, kho của hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp .

4. Cách tính và mức nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

* Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Để biết mức thuế sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu người dân hãy tính theo công thức sau :

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

Trong đó ,

Số thuế phát sinh = (Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất) x Thuế suất

Xem chi tiết cụ thể : Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

* Mức thuế sử dụng phải nộp hàng năm

Mặc dù cách tính khá phức tạp nhưng địa thế căn cứ vào biên lai thu thuế sử dụng đất hàng năm mà hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp thì mức thu giao động từ 50.000 – 200.000 đồng .

5. Thời hạn nộp thuế

Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP lao lý thời hạn nộp thuế như sau :

* Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Thời hạn nộp thuế lần đầu : Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông tin nộp thuế .Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10 .- Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác lập của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế .- Thời hạn nộp thuế so với hồ sơ khai kiểm soát và điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông tin .

* Thuế sử dụng đất nông nghiệp

– Thời hạn nộp thuế lần đầu : Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông tin nộp thuế .- Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế được chọn nộp tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần hoặc hai lần trong năm. Trường hợp người nộp thuế chọn nộp thuế một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế là ngày 31/5 .Trường hợp người nộp thuế chọn nộp thuế hai lần trong năm thì thời hạn nộp thuế cho từng kỳ như sau : kỳ thứ nhất nộp 50 % chậm nhất là ngày 31/5 ; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 .- Thời hạn nộp thuế so với hồ sơ khai kiểm soát và điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông tin nộp thuế .- Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch mẫu sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế pháp luật tại khoản này thì cơ quan thuế được phép lùi thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày so với thời hạn lao lý tại khoản này .

Trên đây quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở hoặc canh tác nông nghiệp thì đây là khoản tiền không lớn.

Xem thêm: https://daiphatfoods.vn/review-mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-xay-dung-chuan-day-du-nhat/

Bài viết liên quan
0914 777 332